22.3.2024 / Varhaiskasvatus

Vegemin ruokakasvatus- menetelmä

Vegemin ruokakasvatusmenetelmä:

Vegemi vie eskarilaiset innostavalle oppimismatkalle kasvisten supervoimien avulla

Esiopetusikä on mahtavaa aikaa: lapsi on ihan kohta koululainen ja samalla vielä pieni, joka saa yhä ihmetellä ja leikkiä. Kuka olisikaan motivoituneempi oppimaan uusia asioita, ja samalla vaikuttamaan itsekin omaan elämäänsä, läheisiinsä ja ympäristöön kuin eskarilainen. Kaikki on mahdollista, ja maailma on ihmeellinen paikka! Aivan kuten elimistömme – jossa asuu pieni hyvä vatsabakteeri ja kaikki sen hauskat kaverit!

Vegemi haluaa olla yhdessä lasten kanssa oppimassa merkityksellisiä asioita. Sellaisia, joilla lapsen on mahdollisuus vaikuttaa sekä omaan että ympäristönsä hyvinvointiin. Vegemin avulla lapsi oppii myös kauaskantoisia taitoja: kun syö hyvin sekä huolehtii omista elämäntavoistaan, pitää samalla huolta omasta mikrobiomista! Tämä on nykytutkimuksen mukaan tärkeimpiä keinoja hyvinvointimme edistämiseen, sillä ihmisen mikrobiomin, eli bakteerikannan laatuun ja määrään vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi ruokailutottumukset ja elintavat. Siksi onkin erikoista, ettei lapsille puhuta vielä juuri lainkaan mikrobiomista. Mutta siksi Vegemi on täällä, ja toivottavasti pian mahdollisimman monen esiopetusikäisen tukena!

 

Vegemi kannustaa lasta vaikuttajuuteen

Vegemi uskoo kokemukselliseen oppimiseen, yhdessä ja toisilta oppimiseen sekä siihen, että lapsi on luontaisesti utelias, tiedosta kiinnostunut toimija sekä vaikuttaja! Vegemi kannustaa lasta vaikuttamaan paitsi vertaisryhmässään, myös vanhempiinsa ja isovanhempiinsa – kun lapsi innostuu kasviksista, niitä ihan varmasti syödään enemmän. Ruokavalinnat ovatkin lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvoinnin lisäksi ilmastoon!

Varhaiskasvatus on tärkeässä asemassa lasten ravitsemustottumusten ja tiedon tukemisessa. Esiopetusikäisten ikäryhmässä kasvisten käytön lisääminen on mielekäs kestävän kehityksen opetuksen painopiste sen vaikuttavuuden kannalta. Kuitenkin ruokakasvatuksen toteuttamisen haasteina nähdään usein tiedon, materiaalin ja aikaresurssien puute.

Juuri näiden syiden takia Vegemi halusi mukaan esiopetukseen, ja innosti Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen yhteiskehittämään Vegemi-ruokakasvatusmenetelmän  ”Make with Espoo” -mallilla. Vegemi-menetelmä vastaa nyt esiopetuksen tarpeisiin  visuaalisella oppimiskokonaisuudella ja materiaalipaketilla: Vegemin avulla kasvattajasta tulee innostava ruokakasvattaja hetkessä!

 

Ikätasoista tietoa ja hauskanpitoa, joka saa rakastumaan kasviksiin sekä tietysti Vegemiin!!!

Uudentyyppinen, mikrobiomin monipuolisuuteen ja kasvisten terveyshyötyihin perustuva sekä itseohjautuvuuden kannustamiseen keskittynyt Vegemi-ruokakasvatus on visuaalinen ja moniaistillinen, tarinallistettu kokonaisuus ja valmis paketti vietäväksi suoraan opetukseen. 

Menetelmä käsittelee tietoa ikätasoisesti huumorin, leikkien, pelien ja nokkeluustehtävien kautta, ottaen mukaan tuoreet kasvikset ja digitaalisuuden Vegemi-sovelluksen muodossa. Aihealueet yhdistävät ravitsemus-, terveys- ja kestävän kehityksen kasvatusta. Hahmona Vegemi on veikeä ja seikkailullinen, ja haluaa pitää huolta niin itsestään, kavereistaan ja ympäristöstä – kuka olisikaan innostavampi supersankari tuomaan hedelmien ja kasvisten ilosanomaa esiopetukseen!

Ravitsemustieteeseen ja aistinvaraiseen ruokakasvatukseen perustuva Vegemi-oppimismenetelmä tukee hyvin suomalaista varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa, joka luo pohjan lasten monialaisille taidoille ja sosiaaliselle oppimiselle. Vegemi-menetelmässä ajattelun, oppimisen, osallistumisen sekä vuorovaikutukselliset taidot vahvistuvat. Lisäksi itsestä huolehtiminen, voimaantuminen sekä arkielämän taidot korostuvat, ja luodaan pohjaa digitaaliselle lukutaidolle. Ja tietenkin lasten positiiviselle, kestävälle ruokasuhteelle!

 

Vegemiin ihastuvat niin lapset kuin kasvattajat!

Vegemi on saanut erinomaista palautetta kasvattajilta sen helppokäyttöisyydestä, vaikuttavuudesta sekä innostavuudesta. Lapset rakastavat Vegemiä, ja 100% Vegemi-menetelmää käyttäneistä varhaiskasvattajista suosittelee sitä. Varhaiskasvattajien mukaan Vegemin maailma innostaa lapsia ja materiaali tuo uutta näkökulmaa ruokakasvatukseen.

Menetelmä on vaikuttava: yhteiskehittäminen esiopetusryhmissä kesti noin kolme kuukautta, ja tulosten mukaan 100 % varhaiskasvattajista kertoi lasten kiinnostuksen kasviksia kohtaan lisääntyneen sekä lasten olevan tietoisempia kasvisten terveyshyödyistä. Varhaiskasvattajista 86 % kertoi Vegemin lisäävän lasten halukkuutta maistaa eri kasviksia.

 

Vegemin käyttö laajenee

Jo nyt moni eskarilainen saa nauttia Vegemistä ja kasvisten supervoimista. Hyvä vatsabakteerimme Vegemi tukee oppimista jo niin Espoossa kuin Tampereella – sekä lisäksi  pian jo ainakin yhdessä Suomen suurimmista kunnista. Usean kunnan sekä yksityisen ketjun kanssa keskustelemme yhteistyöstä.

Vegemi-menetelmä on kiinnostava myös kansainvälisesti: menetelmää käytetään UK:ssa osana hallituksen HAF-ohjelmia. Lisäksi käymme keskusteluja yhteistyöstä useiden toimijoiden kanssa niin UK:ssa kuin kansainvälisestikin. Odotamme että saamme kertoa teille niistä pian lisää!

Eskarilaisten ohella Vegemi-menetelmä sopii toki muillekin ikäryhmille; meillä on menetelmä pienemmille lapsille sekä alakoululaisille erilaisten workshopien muodossa. Tavoitteenamme on mahdollistaa Vegemi niin monen lapsen ulottuville kuin mahdollista. Vegemi on tehty lapsia varten ja mitä useampi lapsi kohtaa Vegemin ja tulee näin kannustetuksi kasvisten syöntiin, sitä onnellisempia me ja Vegemi olemme!

 

Emilia Järvinen – Vegemi co-founder

Lue lisää: https://pro.vegemi.fi/

Vegemin löydät myös Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n Prismoista, S-marketeista, Saleista ja ABC-myymälöistä.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Vegemi © 2024